Nederlands
English

Start pagina
Waar gaat het over?
Wat is de bedoeling?
Waarom is het geschreven?
De schrijver
Verantwoording
Bestellen
Verwerking
Luisterboek
Nieuws

 

Het gaat daarbij om fundamentele vragen over bestaan, ontstaan, verantwoordelijkheid, vrije wil, enzovoort.

 

Vragen bij "De overstroming".

 1. Kun je het je voorstellen dat Jonas zo ondersteboven is van de overstroming?
  Ja Nee
 2. Vind je dat de Schrijver er verkeerd aan heeft gedaan zo'n ramp te bedenken?
  Ja Nee
 3. Vind je dat Erna gelijk heeft dat de ramp niet zo erg is, omdat de Schrijver het maar bedacht heeft?
  Ja Nee
 4. God heeft ons ook bedacht. Vindt je dat hij rampen moet voorkomen?
  Ja Nee
 5. Als je vraag D anders hebt beantwoord dan vraag B, kun je uitleggen waarom je dat hebt gedaan?
 6. Kun je een reden bedenken waarom de Schrijver over zo'n verschrikkelijke ramp wilde schrijven?
 7. Denk je dat de bewoners van Wirholt zelf op dat idee (jouw antwoord op vraag F) zouden kunnen komen?
  Ja Nee
 8. Denk je dat het waar is dat de Schrijver niet vast zit aan de tijd van Jonas en Erna, maar dat hij net zo gemakkelijk terug kan gaan naar hun verleden als vooruitgaan naar hun toekomst?
  Ja Nee
 9. Vind je ook dat een schrijver niet te vaak moet afwijken van zijn oorspronkelijke plan?
  Ja Nee
 10. De "mensen van het Tweede Boek" geloven dat de Schrijver een ander boek zou kunnen schrijven, waarin wel weer dezelfde mensen in voor kunnen komen als in dit boek, maar dan zonder allerlei ellende. Denk je dat de Schrijver zoiets zou kunnen doen?
  Ja Nee
 11. Het gaat dus om een soort "Hiernamaals". Zouden natuurwetenschappers van Wirholt kunnen bewijzen of zoiets wel/niet kan?
  Ja Nee
 12. Zouden natuurwetenschappers in onze wereld kunnen bewijzen of er voor ons wel/niet een hiernamaals bestaat?
  Ja Nee
 13. Sommigen "mensen van het Tweede Boek" beweren zelfs dat het tweede boek al klaar zou kunnen zijn. Blijkbaar hoeft de tijd in het hiernamaals niet dezelfde te zijn als onze tijd. Is het woord "hiernamaals" dan eigenlijk wel goed gekozen?
  Ja Nee
 14. Kun je je voorstellen dat iemand na zijn leven in Wirholt onmiddellijk verder gaat met zijn leven in het Tweede Boek, terwijl het voor anderen nog eeuwen duurt voor de tijd van het Tweede Boek aanbreekt?
  Ja Nee
 15. Jonas oppert de mogelijkheid dat de Schrijver zou kunnen reageren op wat zijn bedenksels meemaken. Denk je dat zo iets wel eens gebeurt bij het schrijven van een boek?
  Ja Nee

Wil je nog bepaalde opmerkingen kwijt, dan kan dat via onderstaand formulier.

Formulier voor het maken van opmerkingen:
Naam:
Emailadres:
Opmerkingen:

Laatst gewijzigd op 27-mrt-2021