Nederlands
English

Start pagina
Waar gaat het over?
Wat is de bedoeling?
Waarom is het geschreven?
De schrijver
Verantwoording
Bestellen
Verwerking
Luisterboek
Nieuws

 

Het gaat daarbij om fundamentele vragen over bestaan, ontstaan, verantwoordelijkheid, vrije wil, enzovoort.

 

Vragen bij "Het ontwaken".

 1. Als Kevin en Brinda wakker worden blijkt dat er al wat gebeurd is voor het eerste verhaal begon. Noem eens een paar dingen die dan al gebeurd zijn.
 2. Ken je een boek dat begint op het moment dat er echt nog helemaal niets is gebeurd?
  Ja Nee
 3. Vind je de Schrijver een misleider omdat er al dingen zijn gebeurd voordat het boek begon?
  Ja Nee
 4. Bijna iedereen in Wirholt is erg verward als men beseft dat Wirholt net begonnen is. Zou jij ook verward zijn als je merkte dat de wereld nog maar net geschapen was?
  Ja Nee
 5. Denk je dat Adam ook verward was toen God hem duidelijk maakte dat hij nog maar net gemaakt was?
  Ja Nee
 6. Een opvallend verschil tussen het boek en de bijbel is dat de bijbel begint met n mens, Adam, en het boek met een hele samenleving. Is het belangrijk dat Adam de voorvader van ons allemaal is? (Lees Rom. 5:12 e.v.)
  Ja Nee
 7. Sommige mensen vinden de Bijbel ongeloofwaardig, omdat Genesis 1 een ander verhaal over de schepping zou vertellen dan Genesis 2. Heb je gezien dat in dit boek hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 ook twee verschillende verhalen vertellen over hoe het met Wirholt begon? Vind je dat deze twee verhalen elkaar tegenspreken?
  Ja Nee

Wil je nog bepaalde opmerkingen kwijt, dan kan dat via onderstaand formulier.

Formulier voor het maken van opmerkingen:
Naam:
Emailadres:
Opmerkingen:

Laatst gewijzigd op 27-mrt-2021