Nederlands
English

Start pagina
Waar gaat het over?
Wat is de bedoeling?
Waarom is het geschreven?
De schrijver
Verantwoording
Bestellen
Verwerking
Luisterboek
Nieuws

 

Het gaat daarbij om fundamentele vragen over bestaan, ontstaan, verantwoordelijkheid, vrije wil, enzovoort.

 

Vragen bij "Nawoord van de Auteur".

 1. Was de parallel die de Auteur in zijn eerste zin noemt, je al opgevallen voor je aan dit laatste hoofdstuk toekwam?
  Ja Nee
 2. De Schrijver heeft niet zoveel bekend gemaakt aan zijn bedenksels. Denk je dat het boek erg veel ingewikkelder was geworden als hij meer bekend gemaakt had?
  Ja Nee
 3. Denk je dat de Schrijver meer bekend had kunnen maken zonder over de grens te gaan die de Auteur bedoelt?
  Ja Nee
 4. Denk je dat het boek nu al over die grens is gegaan?
  Ja Nee
 5. De Auteur heeft bepaalde vragen niet aangeroerd, zegt hij. Aan welke vragen denk jij als je de alinea's leest die daarop volgen?
 6. Heb je een idee wat er zou gebeuren als de Auteur zich bekend zou maken aan de Schrijver en zijn bedenksels?
 7. Ken jij zo'n boek waarin volgens de Auteur een stap overgeslagen wordt?
  Ja Nee
 8. Heb je bij het lezen van zo'n boek wel eens nagedacht over de vraag die de Auteur hierbij stelt?
  Ja Nee
 9. De Auteur zegt dat hij niet de Schrijver is. Als je de ondertekening van het nawoord ziet, denk je dan dat Fred. Zwarts (zie omslag) de Auteur is?
  Ja Nee
 10. Hoe moet dus de vraag van de Auteur beantwoord worden of de lijn ook de andere kant op gaat?
  Ja Nee
 11. Begrijp je het dat volgens de Auteur op sommige vragen geen antwoord te geven is op basis van onze ervaringen, maar dat informatie nodig is die langs een andere weg gegeven wordt?
  Ja Nee

Wil je nog bepaalde opmerkingen kwijt, dan kan dat via onderstaand formulier.

Formulier voor het maken van opmerkingen:
Naam:
Emailadres:
Opmerkingen:

Laatst gewijzigd op 27-mrt-2021