Nederlands
English

Start pagina
Waar gaat het over?
Wat is de bedoeling?
Waarom is het geschreven?
De schrijver
Verantwoording
Bestellen
Verwerking
Luisterboek
Nieuws

 

Het gaat daarbij om fundamentele vragen over bestaan, ontstaan, verantwoordelijkheid, vrije wil, enzovoort.

 

De boekje zal ongetwijfeld vragen oproepen. Dat is ook de bedoeling. Het is de bedoeling dat je gaat nadenken over de thema's uit het boekje. Om dat nog wat te stimuleren worden op deze pagina vragen gesteld naar aanleiding van de verhalen uit het boekje. Sommige antwoorden op vragen leiden weer tot andere vragen, waarmee je kunt zien of het antwoord niet tot vreemde gevolgtrekkingen leidt. Het is niet de bedoeling bepaalde antwoorden als goed en andere als fout aan te merken. Het kan leerzaam zijn ingevulde antwoorden af te drukken en in een groep met elkaar te vergelijken en te bespreken.

De vragen zijn onderverdeeld naar de hoofdstukken van het boekje:

  1. De Woording
  2. Het ontwaken
  3. De misdaad
  4. De overstroming
  5. De zieke
  6. De geschiedenis
  7. De wandeling
  8. De schrijver
  9. Het einde
  10. Nawoord van de Auteur

Wil je nog bepaalde opmerkingen kwijt, dan kan dat via onderstaand formulier.

Formulier voor het maken van opmerkingen:
Naam:
Emailadres:
Opmerkingen:

Laatst gewijzigd op 27-mrt-2021