Nederlands
English

Start pagina
Waar gaat het over?
Wat is de bedoeling?
Waarom is het geschreven?
De schrijver
Verantwoording
Bestellen
Verwerking
Luisterboek
Nieuws

 

... maar als je je er nou echt voor zou gaan interesseren en je zou je er in verdiepen, wordt het misschien toch wel duidelijk.

 

Ingeschapen geschiedenis

Over het onderwerp van de ouderdom van de aarde heb ik in 2000 en in 2006 al iets gepubliceerd in het Nederlands Dagblad. Hierin wordt uitgelegd hoe ik vanuit de bijbel kom tot een afwijzen van een Creationistiche jonge-aarde theorie, omdat de bijbel duidelijk zegt dat de schepselen met een schijnbare ouderdom werden geschapen. Ook laat ik daar zien dat het niet vol te houden is dat er wel een schijnbare ouderdom zou zijn, maar geen schijnbare geschiedenis. Tenslotte ga ik daar in op de vaak gehoorde gevoelsmatige tegenwerping dat God de mens voor de gek zou houden als er een geschiedenis van voor de schepping zou zijn meegeschapen.

Een voorbeeld hiervan is Bert Loonstra, in Omhoogkijken in platland, onder redactie van Cees Dekker, RenÚ Woudenberg en Gijsbert van den Brink (ISBN: 9789025957766), op blz.371, waar hij schrijft dat het God tot een misleider zou maken als er fossiele resten meegeschapen zouden zijn van dieren die nooit geleefd hebben. Hij maakt niet duidelijk, waarom in het model van de jonge-aarde creationisten God niet tot een misleider wordt gemaakt als er bomen in het paradijs hebben gestaan met jaarringen uit jaren die er nooit zijn geweest, of als die bomen vruchten hebben uit bloemen die er nooit zijn geweest, of als er een volwassen man rondloopt die nooit kind is geweest, of als er toen sterren aan de hemel stonden met licht dat nooit de ster verlaten heeft, licht waarin geschiedenis zit.
In het voorjaar van 2007 was er aan de hemel een supernova te zien. Een ster die ongeveer 200 miljoen jaar geleden ontploft is, in de tijd van de dinosauriŰrs dus. Wordt God dan een misleider als de schepping niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden en deze ster dus nooit bestaan heeft en deze ontploffing nooit heeft plaatsgevonden?
Evenmin maakt hij duidelijk waarom in het the´stische model God geen misleider zou zijn als hij miljarden jaren bezig is geweest met de schepping, maar in de bijbel zegt dat hij het in zeven dagen gedaan heeft. Maakt het uit of je de tekst letterlijk neemt, maar de waargenomen geschiedenis zou niet echt gebeurd zijn, of dat je de geschiedenis letterlijk neemt, maar wat de tekst beschrijft zou niet echt gebeurd zijn (zoals the´stische evolutionisten voorstellen)? Ik zie niet in waarom God in het ene geval een misleider zou zijn en in het andere geval niet.
Ik krijg de indruk dat deze tegenwerpingen gevoelsmatig naar voren worden gebracht, maar ik mis de consistentie en de wetenschappelijke grond ervoor.

Eigenlijk is het een merkwaardige inconsistentie dat men meestal niet zo'n bezwaar heeft tegen een ingeschapen geschiedenis, bijvoorbeeld als het gaat om wat te zien is in het sterrenlicht of bepaalde afzettingen in aardlagen, maar wel als het over fossielen gaat. Twee redenen hoor je dan:

De dood is toch pas na de zondeval gekomen maar fossielen zouden wijzen op de dood bij de schepping.
Goed lezen van wat er staat leert dat er in Genesis niets staat over de dood van planten en dieren. Dat planten dood gingen als ze opgegeten werden lijkt me duidelijk. Er staat alleen dat de mens zou sterven als hij zou eten van de vrucht van de ene boom en eeuwig zou leven als hij zou eten van de vrucht van de andere boom. De toestand voordat die keus gemaakt werd,wordt niet beschreven. Evenmin beschrijft Genesis 1 het lot van de eendagsvliegjes. Dat de dood na de zondeval is gekomen, geldt dus voor de mens. Het lijkt me dat Paulus dit ook bedoelt als hij schrijft dat de dood door ÚÚn mens in de wereld is gekomen (Rom. 5:12).
God heeft zijn schepping toch goed gemaakt, hoe kan het dan dat de fossielen dood en rampen laten zien in de geschiedenis van de aarde?
Inderdaad zegt God zelf dat zijn schepping goed was. Wie zijn wij dat we zouden zeggen dat de geschiedenis die we zien niet goed is? Kunnen wij dat uitmaken? Ook andere Bijbelgedeelten gaan soms tegen ons gevoel voor goed en kwaad in. Is het goed als een krokodil een poot uitdraait bij een gnoe? Lees daarnaast eens hoe God zijn schepping van de krokodil bewonderend beschrijft vanaf Job 40:25. Achter dit argument lijkt een redenering schuil te gaan dat wij mensen wel zullen uitmaken wat goed of kwaad is. Laten we hiermee voorzichtig zijn, zoals juist Genesis 3 leert.

Misschien moeten we de verhalen in de Bijbel over de schepping vergelijken met de "Making of", die je vaak op een DVD vindt, terwijl dat wat de wetenschap over de schepping vertelt vergeleken moet worden met de "plot" van de film op de DVD. Die kun je ook niet tegen elkaar uitspelen. Als in de "plot" een jaren lange voorgeschiedenis een rol speelt, terwijl de "Making of" zegt dat de film in een jaar gemaakt is, maakt dat de filmmaker nog niet tot een misleider. De geschiedenis van de "plot" en van de "Making of" zijn andersoortig. Die zijn niet tegen elkaar uit te spelen.

Zo komt het dat ik noch het the´stische model, noch het Creationistiche jonge-aarde model als een goede verklaring zie. Beide modellen kiezen er toch voor de schepping te laten plaatsvinden in onze tijd. De eerste bij de Big-Bang, of over een periode van miljarden jaren, de tweede enkele duizenden jaren geleden. Het lijkt mij een betere verklaring dat de schepping, waarvan de tijd ook deel uitmaakt, niet in de tijd geschapen is, ook niet er voor, want dan moet de tijd er al geweest zijn bij de schepping, maar er 'buiten'.

Laatst gewijzigd op 27-mrt-2021