Nederlands
English

Start pagina
Waar gaat het over?
Wat is de bedoeling?
Waarom is het geschreven?
De schrijver
Verantwoording
Bestellen
Verwerking
Luisterboek
Nieuws

 

De Schrijver en zijn boek kan ik niet zien en mensen die zo'n boek zouden lezen al helemaal niet. Daarom kan ik niet geloven dat ze echt bestaan. Het enige waarvan ik geloof dat ze echt bestaan zijn de dingen die je kunt zien, zoals die eenhoorns daar.

 

Dit boekje wil op een speelse manier, maar met een serieuze boventoon, ingaan op vragen op het raakvlak van geloof en wetenschap. Bepaalde gegevens die we in de schepping waarnemen zijn soms niet zo gemakkelijk te rijmen met de gegevens uit de bijbel.

Een andere werkelijkheid.

Vrijwel heel onze wereld kan worden verklaard uit de natuurwetten. Voor de overgebleven onduidelijkheden is men hard op zoek naar de "Theorie van Alles". Als God niet meer nodig is voor de verklaring van de natuurverschijnselen, is daarmee bewezen dat Hij niet bestaat? Zijn oude getuigenissen over Hem dan waardeloos geworden? Is de bijbel onbetrouwbaar omdat er dingen worden verteld die in strijd zijn met de natuurwetten?
Dit boekje laat zien dat de resultaten van de natuurwetenschap overschat worden als deze vragen zomaar bevestigend beantwoord worden. De natuurwetenschap, die zich helemaal binnen onze werkelijkheid afspeelt, kan geen uitspraken doen over een hogere werkelijkheid.

De ouderdom van de aarde.

Er is al meer dan een eeuw een strijd gaande over de ouderdom van de aarde. Sommigen menen dat de wetenschappelijke gegevens bewijzen dat het bijbelse verhaal, dat de schepping nog niet zo lang geleden heeft plaats gevonden, onjuist is. Anderen gaan uit van het bijbelse verhaal, om vervolgens de wetenschappelijke gegevens zo te interpreteren dat de aarde nog tamelijk jong is.
Beide partijen gaan uit van een bepaalde interpretatie van de bijbelse tekst, namelijk dat er een recente schepping is, die wetenschappelijk waarneembaar zou moeten zijn.
Dit boekje laat zien dat een andere interpretatie, die toch dicht bij de letterlijke tekst blijft, de tegenstelling met wetenschappelijke gegevens laat verdwijnen. Het is mogelijk dat de aarde tegelijk in zeven dagen geschapen is en toch oud is.
Het laat tevens zien dat het tijdstip van de schepping, alsook de manier waarop de schepping heeft plaatsgevonden, niet noodzakelijkerwijs uit de schepping zelf (door de natuurwetenschap) te bepalen is.

Het lijden, de vrije wil en verantwoordelijkheid.

Het boekje gaat ook in op vragen over het waarom van het lijden. Het belicht tevens de vrije wil en de verantwoordelijkheid van de bedenksels van de Schrijver. Door het beperkte kader van het raamwerk, worden de vragen hierover niet eenduidig beantwoord. Wel wordt er een richting aangegeven waarin het antwoord gezocht zou kunnen worden.

Laatst gewijzigd op 08-aug-2023